Analýza 70 tisíc vzoriek odhaľuje prekvapujúci vplyv globálneho otepľovania na biodiverzitu.

Globálne otepľovanie spôsobuje zmenšovanie vtákov

Vtáky sa zmenšujú. Tak zneli závery analýzy vzoriek sťahovavých vtákov, ktoré uhynuli po zrážke s budovami v Chicagu. Ornitológ David Willard meria mŕtve vtáky vo “veternom meste” od roku 1978. Jeho merania ukazujú, že nohy vtáctva sa v priemere zmenšujú. 

Vtáky strácajú váhu a ich krídla sa mierne predlžujú. Tieto zmeny sú prítomné takmer vo všetkých druhoch, ktoré meral. Jeho štúdia uverejnená v časopise Ecology Letters sa opiera o údaje zozbierané počas 40 rokov a zahrnula 70 716 exemplárov vtákov. Willard a jeho kolegovia tvrdia, že za zmenšovaním vtákov je globálne otepľovanie, ktoré v mnohých dokázaných oblastiach negatívne vplýva na životné prostredie.

Od roku 1978 do roku 2016 stratili vtáky v priemere 2,6 percenta svojej hmotnosti a ich nohy sa skrátili o 2,4 percenta. Zároveň sa ich krídla predĺžili v spomínanom období o 1,3 percenta. Zmeny nie sú viditeľné na prvý pohľad, hovorí Willard. No skutočnosť, že sa vyskytujú v tak rozsiahlej vzorke vtáctva a zahŕňa toľko rôznych druhov naznačuje, že tento trend je skutočný a rozšírený. 
vtáky

zdroj: ssec.si.edu

Nie je jasné, či zmenšovanie vtákom škodí

Podľa Willarda zatiaľ nie je jasné, či zmenšovanie vtákom nejakým spôsobom škodí. „Nevieme, aký biologický význam má tento rozdiel,” vyhlásil ornitológ. Každopádne všetko nasvedčuje tomu, že klimatické zmeny majú negatívny dopad aj na vtáctvo. Od roku 1970 poklesla populácia vtáctva v Severnej Amerike o 29 percent!

Autori štúdie skúmali zrážky, vegetáciu a ďalšie faktory, ktoré by mohli ovplyvniť veľkosť vtákov. Zistili, že zvýšenie letných teplôt je najsilnejším prediktorom zmenšovania vtákov. „V rokoch, keď boli teploty o niečo vyššie, sa telá vtákov zmenšili. V rokoch, keď boli teploty o niečo chladnejšie, sme zaznamenali nárast telesnej veľkosti, aj keď dlhodobý trend bol klesajúci,” vysvetľoval odborník. „To nás vedie k presvedčeniu, že teplota je v tomto prípade veľmi dôležitá.”

Podľa štúdie Simona Griffitha, ekológa z Macquarie University v Austrálii, horúce teploty počas obdobia rozmnožovania znižujú veľkosť mláďat. Keď sú mladé vtáky vystavené stresu, nerastú veľké.

Z uvedeného je zrejmé, že si našu planétu a živé tvory na nej musíme chrániť. Recyklácia je jeden zo spôsobov, ktoré môžu pomôcť. Správať uvedomelo k prírode nie je ťažké, treba len chcieť. Prispieť svojou troškou do mlyna chceme aj my prostredníctvom projektu The Re:Boot Hub. Zakúpiť si kvalitné a dizajnové kožené výrobky z recyklovaného materiálu môžete TU.