Ľudstvo v súčasnosti čelí mnohým negatívnym dopadom svojho správania smerom k prírode a životnému prostrediu

Pokles populácie hmyzu predstavuje existenčnú hrozbu pre ľudstvo

Rapídne klesajúca populácia hmyzu na celom svete bude podľa poprednej vedkyne Anne Sverdrup-Thygeson “sťažovať ešte viac ako je tomu dnes dostatok potravy pre ľudskú populáciu na planéte, aby bola dostatočne zdravá a bol dostatok pitnej vody.”

Thygeson varovala, že rýchly pokles populácie hmyzu na celom svete predstavuje existenčnú hrozbu pre celé ľudstvo a musia sa podniknúť potrebné kroky na záchranu hmyzu, ešte “kým budeme mať čas.”

Anne Sverdrup-Thygeson, profesorka na nórskej univerzite vied o živote a jedna z popredných entomológov na svete, povedala v rozhovore pre The Guardian, že dôležitosť hmyzu pre planétu by mala ľudí podnietiť k okamžitému konaniu proti jednej z hlavných príčin pokles hmyzu – klimatickej kríze.

„Hmyz je v prírode lepidlom,“ povedala Sverdrup-Thygeson. „Mali by sme zachraňovať hmyz, ak nie pre dobro, potom pre seba.“

Pokles populácie hmyzu na celom svete je príčinou vážnych obáv, povedala Sverdrup-Thygeson, vzhľadom na obrovský vplyv, ktorý majú tieto malé tvory na globálny ekosystém.
včela

zdroj: Pixabay

Ak nezačneme konať, čoskoro nebude zábavné byť človekom na tejto planéte

„Čítala som skoro každú štúdiu v angličtine a nevidela som jedinú, v ktorej entomológovia spochybňujú, že veľa druhov hmyzu určite vymiera,“ uviedol Sverdrup-Thygeson. „Keď si zoberiete všetky pesticídy a zmenu podnebia, nie je dnes príliš dobré byť hmyzom.“

Ak bude tento úpadok naďalej pokračovať, varovala Sverdrup-Thygeson čoskoro „nebude zábavné byť človekom na tejto planéte“.

„Bude ešte ťažšie ako dnes získať dostatok potravy a pitnej vody pre udržanie dobrého zdravia ľudskej populácie na planéte,” povedala Sverdrup-Thygeson. „To by mala byť veľká motivácia robiť niečo, kým je ešte čas.“

Výzva Sverdrup-Thygeson prišla po tom, čo Medzivládna platforma pre vedu a politiku v oblasti biodiverzity a ekosystémov (IPBES) vydala komplexnú správu o globálnej biodiverzite, ktorá varovala, že ľudská činnosť posunula milión rastlinných a živočíšnych druhov na pokraj vyhynutia.

Podľa správy „dostupné dôkazy potvrdzujú predbežný odhad ohrozenia 10 percent druhov hmyzu klimatickou krízou.”

„Na zmenu nie je neskoro,“ povedal predseda IPBES Sir Robert Watson, „ale iba vtedy, ak začneme teraz na všetkých úrovniach od miestnej po globálnu.“

Každý z nás by sa mal zamyslieť a robiť niečo pre záchranu našej planéty, nášho životného prostredia. Bojovať proti klimatickým zmenám, ktoré stoja aj za rapídnym poklesom populácie hmyzu, sa dá rôznymi spôsobmi. Napríklad podporou výroby a predaja kožených doplnkov z recyklovaných materiálov, čomu sa venuje náš projekt Re:Boot Hub. Ponuku našich výrobkov si môžete pozrieť TU.