Zdá sa, že rozhodnutie každého jednotlivca z ríše ľadových medveďov či zostať na oceánskom ľade alebo sa presťahovať na pevninu súvisí s energetickými nákladmi alebo výhodami jednej z možností.

Odlišné správanie ľadových medveďov počas leta

Vedci zo San Diego ZOO Global, ktorí študujú účinky zmeny klímy na ľadových medveďov, využívajú inovatívne technológie, aby pochopili, prečo ľadové medvede v južnom Beaufortskom mori vykazujú v lete odlišné pohybové vzorce. V posledných desaťročiach sa asi štvrtina tejto populácie medveďov rozhodla prísť na pevninu namiesto toho, aby zostala na zmenšujúcej sa platforme letného oceánskeho ľadu. Historicky zostávali ľadové medvede v tejto oblasti celoročne na ľade. Zdá sa, že rozhodnutie každého jednotlivca zostať na ľade alebo sa presťahovať na pevninu súvisí s energetickými nákladmi alebo výhodami jednej z možností.

„Zistili sme, že medvede, ktorí sa v lete presťahovali na pevninu, v priemere spotrebovali viac energie ako medvede, ktoré zostali na ustupujúcom oceánskom ľade,“ povedal vedec Anthony Pagano. „A koncom leta, keď sa ľad ešte viac zmenšil, medvede plávajúce na pevninu vynakladali väčšie percento energie. To znamená, že okamžité náklady na presťahovanie na pevninu prevýšili energetické náklady na zotrvanie na ustupujúcom letnom ľade – aj keď medvede musia prekonať väčšie vzdialenosti, aby mohli zotrvať na zostávajúcom letnom oceánskom ľade, ako prekonávali v minulosti,” dodal.

Predchádzajúci výskum však ukázal, že medvede na pevnine v tejto oblasti majú prístup k zdochlinám veľrýb v lete, zatiaľ čo medvede na morskom ľade hladujú. Vedci sa obávajú, že rozhodnutie každého jednotlivca zostať na ľade vytvára ekologickú pascu, ktorá môže prispievať k úbytkom populácie ľadových medveďov, ktoré už boli zdokumentované.

ľadový medveď
zdroj: wildphoto.com

Dôležité je znížiť emisie skleníkových plynov

V subpopulácii ľadových medveďov v južnom Beaufortskom mori došlo v posledných desaťročiach k zvýšenému ústupu oceánskeho ľadu. 

„Výskum zdôrazňuje, že je dôležité podniknúť kroky na zníženie emisií skleníkových plynov, ktoré spôsobujú topenie oceánskeho ľadu,“ uviedol Steven Amstrup, Ph.D., vedecký pracovník spoločnosti Polar Bears International. „Je to ďalší kus klimatickej hádanky, ktorý ukazuje dopad globálneho otepľovania klímy na ľadových medveďov a ako medvede reagujú na ústup oceánskeho ľadu.“

Pomôcť životnému prostrediu sa snažíme aj my prostredníctvom projektu The Re:Boot Hub. Podporiť nás, našu planétu, životné prostredie, no zároveň získať kvalitné, dizajnové, kožené výrobky, môžete TU.